Käsimerkit noston aikana. Hand signals. Ручные сигналы.

Jos nostolaitteen sijainti on sellainen, että sen käyttäjä ei voi jatkuvasti valvoa taakan liikkumista, on käytettävä erillistä merkinantajaa. Noston onnistunut suoritus vaatii kiinteää yhteistyötä nosturinkuljettajan, merkinantajan ja nostotyöhön osallistuvien välillä.

Merkinantojen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Jos käytetään erillistä merkinantajaa, tulee hänellä olla näkö- tai radioyhteys sekä nostolaitteen käyttäjään että työkohteeseen. Merkinantaja on nimettävä erikseen ja hänen tulee osata hyväksytyt merkinannot.

Työntekijät tulee opastaa työpaikalla käytettävien turvamerkkien merkityksestä. Käsimerkkien tulee olla tarkkoja, yksinkertaisia, suuriliikkeisiä, helppoja esittää sekä ymmärtää ja erotuttava selvästi muista vastaavista merkeistä. Merkinantajan on kyettävä tarkkailemaan kaikkia toimintoja visuaalisesti joutumatta vaaraan tehtävänsä vuoksi.

Lähde: Työterveyslaitos

Lataa Yhtiössä tehtävien nostotöiden aikana käytettävät käsimerkit alta:

KÄSIMERKIT, HAND SIGNALS, РУЧНЫЕ СИГНАЛЫ