Vuokrausehdot

Noudatamme toiminnassamme INFRA RY:n ajoneuvonostureiden vuokrauksen yleisiä vuokraehtoja sekä teknisen kaupan liiton määrittelemiä konevuokraamoiden yleisiä ehtoja.

Toimimalla yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti, voidaan resurssit keskittää ydinosaamiseen.

AVAA INFRA RY:N AJONEUVONOSTUREIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET EHDOT

AVAA KONEVUOKRAUSTOIMIALAN JA SEN PALVELUJEN EHDOT